Landelijk Pediatric
Early Warning
Score systeem

VISIE DUTCH PEWS.

Eén systeem, één taal voor een verbeterde herkenning van zieke kinderen.

LEES VERDER

UNIEK PRAKTIJKONDERZOEK.

Uniek in zijn omvang en soort omdat gekeken wordt naar de prestaties van de Dutch PEWS in verschillende ziekenhuissettings.

LEES VERDER

Over Dutch PEWS

OVER DUTCH PEWS.

In 2016 is door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) de opdracht gegeven een werkgroep op te richten met als doel te komen tot een nationaal PEWS systeem. Onder leiding van voorzitter dr. Joris Fuijkschot, kinderarts in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis, werd deze werkgroep ingericht met vertegenwoordiging vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NvH), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en Stichting Kind en Ziekenhuis. Voor de methodologische uitvoer werd het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) betrokken bij deze werkgroep. Na het verkrijgen van een SKMS subsidie kon in 2017 met dit project van start worden gegaan.

LEES MEER OVER DE ONTWIKKELING

NATIONALE PEWS ALS OPLOSSING.

Consensus over dataset betekent:

Meer mogelijkheden om systeem te valideren in verschillende settings | Duidelijkheid over (on)mogelijkheden, strijd tegen schijnveiligheid | Niet het wiel zelf uitvinden | Verbeterde communicatie tussen ziekenhuizen